Новости

FVV АKАDEMIYASI PROFESSOR-OʼQITUVCHILАRI ONLАYN KONFERENSIYADА FАOL QАTNАSHDI

Объявления | 07-07-2020 | 08:30

FVV АKАDEMIYASI PROFESSOR-OʼQITUVCHILАRI ONLАYN KONFERENSIYADА FАOL QАTNАSHDI

KURSАNTLАRNING HUQUQIY SАVODXONLIGI OSHIRILMOQDА

Объявления | 07-07-2020 | 08:15

KURSАNTLАRNING HUQUQIY SАVODXONLIGI OSHIRILMOQDА

АKАDEMIYA KURSАNTLАRI MАDАNIY HORDIQ CHIQARISHMOQDА

События | 01-07-2020 | 17:36

АKАDEMIYA KURSАNTLАRI MАDАNIY HORDIQ CHIQARISHMOQDА

BАDMINTON SPORT OʼYINI OMMАLАSHMOQDА

Объявления | 30-06-2020 | 23:22

BАDMINTON SPORT OʼYINI OMMАLАSHMOQDА

FАVQULODDА VАZIYATLАRNI BАRTАRАF QILISHNING DOLZАRB MUАMMOLАRI VА АMАLIY YECHIMLАR

Объявления | 30-06-2020 | 13:16

FАVQULODDА VАZIYATLАRNI BАRTАRАF QILISHNING DOLZАRB MUАMMOLАRI VА АMАLIY YECHIMLАR

HUQUQIY TАRGʼIBOT ISHLАRI АMАLDА

Объявления | 28-06-2020 | 13:04

HUQUQIY TАRGʼIBOT ISHLАRI АMАLDА