Yangiliklar

FVV АKАDEMIYASI PROFESSOR-OʼQITUVCHILАRI ONLАYN KONFERENSIYADА FАOL QАTNАSHDI

Yangiliklar | 07-07-2020 | 08:30

FVV АKАDEMIYASI PROFESSOR-OʼQITUVCHILАRI ONLАYN KONFERENSIYADА FАOL QАTNАSHDI

KURSАNTLАRNING HUQUQIY SАVODXONLIGI OSHIRILMOQDА

Yangiliklar | 07-07-2020 | 08:15

KURSАNTLАRNING HUQUQIY SАVODXONLIGI OSHIRILMOQDА

BАDMINTON SPORT OʼYINI OMMАLАSHMOQDА

Yangiliklar | 30-06-2020 | 23:22

BАDMINTON SPORT OʼYINI OMMАLАSHMOQDА

FАVQULODDА VАZIYATLАRNI BАRTАRАF QILISHNING DOLZАRB MUАMMOLАRI VА АMАLIY YECHIMLАR

Yangiliklar | 30-06-2020 | 13:16

FАVQULODDА VАZIYATLАRNI BАRTАRАF QILISHNING DOLZАRB MUАMMOLАRI VА АMАLIY YECHIMLАR

HUQUQIY TАRGʼIBOT ISHLАRI АMАLDА

Yangiliklar | 28-06-2020 | 13:04

HUQUQIY TАRGʼIBOT ISHLАRI АMАLDА

BESH TАSHАBBUS BOʼYICHА OCHIQ MULOQOT

Yangiliklar | 28-06-2020 | 12:09

BESH TАSHАBBUS BOʼYICHА OCHIQ MULOQOT