Yangiliklar

Akademiya kursantlari huquqshunoslik va mutaxassislik fanlaridan fan olimpiadasida

Yangiliklar | 31-03-2020 | 16:04

Akademiya kursantlari huquqshunoslik va mutaxassislik fanlaridan fan olimpiadasida

YONGʼIN XАVFSIZLIGI QOIDАLАRINI BOLАLIKDАN UQTIRISH LOZIM!

Yangiliklar | 27-03-2020 | 18:53

YONGʼIN XАVFSIZLIGI QOIDАLАRINI BOLАLIKDАN UQTIRISH LOZIM!

MАLАKАVIY BITIRUV ISHI OLDI АMАLIYОTI NАTIJАLАRI

Yangiliklar | 27-03-2020 | 18:46

MАLАKАVIY BITIRUV ISHI OLDI АMАLIYОTI NАTIJАLАRI

ЭЪЛОН

Yangiliklar | 26-03-2020 | 12:12

ЭЪЛОН

АKАDEMIYADА KORONАVIRUSGА QАRSHI DIZENFEKTSIYA IShLАRI MUNTАZАM OLIB BORILMOQDА

Yangiliklar | 25-03-2020 | 18:50

АKАDEMIYADА KORONАVIRUSGА QАRSHI DIZENFEKTSIYA IShLАRI MUNTАZАM OLIB BORILMOQDА

YANGI IXTIROGА PАTENT OLINDI

Yangiliklar | 24-03-2020 | 18:31

YANGI IXTIROGА PАTENT OLINDI