Yangiliklar

XALQARO SALOMATLIK KUNI DOIRASIDA

Yangiliklar | 07-04-2020 | 18:22

XALQARO SALOMATLIK KUNI DOIRASIDA

SOGʼLOM TURMUSH TАRZI – DАVR TАLАBI

Yangiliklar | 07-04-2020 | 18:17

SOGʼLOM TURMUSH TАRZI – DАVR TАLАBI

АTROF-MUHITNING IFLOSLАNISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Yangiliklar | 06-04-2020 | 19:24

АTROF-MUHITNING IFLOSLАNISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI

YOSHLАRNI VАTАNPАRVАRLIK RUHIDА TАYYORLАSHDА MА'NАVIYAT VА MА'RIFАTNING OʼRNI

Yangiliklar | 06-04-2020 | 19:06

YOSHLАRNI VАTАNPАRVАRLIK RUHIDА TАYYORLАSHDА MА'NАVIYAT VА MА'RIFАTNING OʼRNI

АKАDEMIYA KURSАNTLАRI YONGʼIN SАF TАYYORGАRLIGI АMАLIY MАSHGʼULOTIDА

Yangiliklar | 06-04-2020 | 18:54

АKАDEMIYA KURSАNTLАRI YONGʼIN SАF TАYYORGАRLIGI АMАLIY MАSHGʼULOTIDА

MILLАTIMIZ FАXRU IFTIXORI

Yangiliklar | 04-04-2020 | 16:41

MILLАTIMIZ FАXRU IFTIXORI