E'LON!

FVV Akademiyasi – Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi.

Nurmamatova Rahima Rahmanovnaning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi himoyasiga taklif etamiz.

    Ilmiy Kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengashda Nurmamatova Rahima Rahmanovnaning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi himoyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

    Sizlarni 2021 yilning 06 oktabr kuni soat 10:00 da Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi qoshidagi PhD.40/30/12.2020.T.129.01 raqamli Ilmiy Kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengash yig‘ilishiga taklif etamiz.

    Kun tartibi:

    Talabgor Nurmamatova Rahima Rahmanovnaning 05.10.01 — “Mehnatni muhofaza qilish va inson faoliyati xavfsizligi” ixtisosligi “Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishning xavflilik omillarini kamaytirish” mavzusida tayyorlangan doktorlik (PhD) dissertatsiyasi himoyasi.

    Ilmiy rahbar: t.f.n., dots. Yuldashev O.R.


Академия МЧС – Академия Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Приглашаем на защиту докторской (PhD) диссертации Нурмаматовой Н.Н.

    Запланировпано защита докторской (PhD) диссертации Нурмаматовой Н.Н. в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Приглашаем Вас на защиту диссертации 06 октября 2021 года в 10:00 при разовом Научном совете на основе Научного совета PhD.40/30/12.2020.T.129.01 Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Распорядок дня:

    Защита докторской (PhD) диссертации Нурмаматовой Р.Р. по специальности 05.10.01 – «Охрана труда и безопасность деятельности человека» по теме «Уменьшение факторов опасности промышленных производств».

    Научный руководитель: к.т.н., доцент Юлдашев О.Р.