E'LON!

FVV Akademiyasi – Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi.

Raupov Anvar Razoqovichning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasiga taklif etamiz.

    Ilmiy Kengash qoshidagi Ilmiy seminarda Raupov Anvar Razoqovichning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida on-line rejimida (masofaviy) o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

    Sizlarni 2021 yilning 04-oktabr kuni soat 12:00 da Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi qoshidagi PhD.40/30/12.2020.T.129.01 raqamli Ilmiy Kengashning Ilmiy seminariga taklif etamiz.

    Kun tartibi:

    Talabgor Raupov Anvar Razoqovichning 05.10.02 – “Favqulodda holatlarda xavfsizlik. YOng‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi” ixtisosligi “Fosfor guruhli oligomerlar asosida to‘qimachilik materiallarni olovbardoshligini oshirish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusida tayyorlangan doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi.

    Ilmiy rahbar: t.f.d., dotsent Nurqulov F.N.Академия МЧС – Академия Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Приглашаем на обсуждение докторской (PhD) диссертации Раупова А.Р.

    Запланировпано обсуждение докторской (PhD) диссертации Раупова Анвар Разоковича в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям в режиме on-line.

    Приглашаем Вас 04 октября 2021 года в 12:00 научный семинар при Научном совете PhD.40/30/12.2020.T.129.01 при Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Распорядок дня:

    Обсуждение докторской (PhD) диссертации Раупова Анвар Разоковича по специальности 05.10.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная, промышленная, ядерная и радиационная безопасность» по теме «Разработка технологииповышения огнестойкости текстильных материаловна основе фосфорсодержащих олигомеров».

    Научный руководитель: д.т.н., доцент Нуркулов Ф.Н.