E'LON!

FVV Akademiyasi – Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi.

Djuraev Sobir Mirzaevichning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasiga taklif etamiz.

    Ilmiy Kengash qoshidagi Ilmiy seminarda Djuraev Sobir Mirzaevichning doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida on-line rejimida (masofaviy) o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

    Sizlarni 2021 yilning 04-oktabr kuni soat 10:00 da Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi qoshidagi PhD.40/30/12.2020.T.129.01 raqamli Ilmiy Kengashning Ilmiy seminariga taklif etamiz.

    Kun tartibi:

    Talabgor Djuraev Sobir Mirzaevichning 05.10.02 – “Favqulodda holatlarda xavfsizlik. Yong‘in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi” ixtisosligi “Mahalliy xom-ashyolar asosida yong‘inga xavfsiz issiqlik izolyasiyalovchi materiallar” mavzusida tayyorlangan doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi.

    Ilmiy rahbar: t.f.d., доц. Sarimsakov A.A.


Академия МЧС – Академия Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Приглашаем на обсуждение докторской (PhD) диссертации Джураева С.М.

    Запланировпано обсуждение докторской (PhD) диссертации Джураева С.М. в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям в режиме on-line.

    Приглашаем Вас 04 октября 2021 года в 10:00 научный семинар при Научном совете PhD.40/30/12.2020.T.129.01 Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Распорядок дня:

    Обсуждение докторской (PhD) диссертации Джураева Собир Мирзаевича по специальности 05.10.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная, промышленная, ядерная и радиационная безопасность» по теме «Пожаробезопасные теплоизоляционные материалы на основе местного сырья».

    Научный руководитель: д.т.н., профессор Саримсаков А.А.