Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti

QAYTA TAYYORLASH VA MALAKA OSHIRISH FAKULTETI

Umarov Abduaziz Abdusattarovich– fakultet boshlig‘i, polkovnik

Fakultetning maqsadi:

Qayta tayyorlash va malaka oshirish doirasida:

 • bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda sohadagi o‘zgarish va yangiliklarni o‘z ichiga olgan malakaviy talablar, o‘quv reja va dasturlar asosida Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati (DYOXX) xodimlarining kasbiy mahoratini rivojlantirishga ko‘maklashish uchun zarur bo‘lgan yangi bilim, ko‘nikma va mahoratlarni shakllantirish;
 • ob’ektlar (o‘ta muhim davlat ahamiyatiga ega yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, ijtimoiy soha, tadbirkorlik sub’ektlari hamda vazirlik va idoralar tasarrufidagi maskanlar) rahbarlari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha muhandis-texnik xodimlarini yong‘in xavfsizligi asoslariga o‘qitish orqali respublikadagi yong‘inga qarshi ahvolni barqarorlashtirish, ishlab chiqarish va turmushda yong‘in xavfsizligini ta’minlash maqsadida fuqarolarning yong‘inga qarshi madaniyatini oshirish;
 • Institut professor-o‘qituvchilarining kasbiy darajasi va malakasi hamda pedagogik mahoratining doimiy o‘sishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va har tomonlama ko‘maklashish, zamonaviy talablarga muvofiq ularni muntazam ravishda qayta tayyorlash va malakasini oshirishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish asosida yuqori malakali pedagog-mutaxassislarni tayyorlash sifatini tubdan oshirish;

DYOXX uchun rahbar kadrlarni tayyorlash doirasida:

DYOXXda boshqaruv va xo‘jalik-moliyaviy faoliyatni tashkillashtirish bo‘yicha zaruriy bilim va ko‘nikmalarni hamda yuqori intellektual va ma’naviy fazilatlarni egallagan, shaxsiy tarkibni ijtimoiy-ruhiy jihatdan boshqarish va ular bilan ishlash usullarini o‘zlashtirgan rahbar kadrlar zaxirasini yaratishdan iborat.

Fakultetning vazifalari:

Qayta tayyorlash va malaka oshirish doirasida:

 • DYOXX xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish;
 • ob’ektlar (o‘ta muhim davlat ahamiyatiga ega yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, ijtimoiy soha, tadbirkorlik sub’ektlari hamda vazirlik va idoralar tasarrufidagi maskanlar) rahbarlari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha muhandis-texnik xodimlarini tegishli o‘quv dasturlari bo‘yicha yong‘in xavfsizligi asoslariga shartnoma asosida o‘qitish ishlarini tashkillashtirish;
 • Fakultetda amalga oshiriladigan o‘quv-tarbiya jarayoni va amaliyotning samarali integratsiyalashuvini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi IIV Yоng‘in xavfsizligi bosh boshqarmasi bilan har tomonlama doimiy hamkorlik qilish;
 • ob’ektlar (o‘ta muhim davlat ahamiyatiga ega yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, ijtimoiy soha, tadbirkorlik sub’yektlari hamda vazirlik va idoralar tasarrufidagi maskanlar) rahbar va mehnat muhofazasi (xavfsizlik texnikasi) bo‘yicha muhandis-texnik xodimlarini yong‘in xavfsizligi asoslariga o‘qitish ishlarini tashkillashtirish masalalari yuzasidan mazkur tashkilotlar yoxud ularning yuqori turuvchi organlari bilan hamkorlik qilish;
 • qayta tayyorlash va malaka oshirish masalalari bilan bog‘liq normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish;
 • qayta tayyorlash va malaka oshirish o‘quv yig‘inlarida ishtirok etishi lozim bo‘lgan DYOXX xodimlarining prognoz qilinayotgan kontingentini belgilash ishlarida ishtirok etish;
 • DYOXX xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha o‘quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqish;
 • qayta tayyorlash va malaka oshirish bo‘yicha xorijiy tajribani va ta’lim muassasalarining e’tirof etilgan yutuqlarini joriy qilish;
 • qayta tayyorlash va malaka oshirish o‘quv yig‘inlarida mashg‘ulotlar o‘tkazish uchun oliy ta’lim muassasalarining etakchi pedagog kadrlarini va amaliy organlarning etakchi mutaxassislarini keng jalb etishni ta’minlash;
 • reja asosida Institut professor-o‘qituvchilar tarkibini Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Bosh ilmiy metodik markazi va tayanch oliy ta’lim muassasalarida qayta tayyorlash va malaka oshirishlarini tashkillashtirish;
 • Institut professor-o‘qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish natijalarining ichki monitoringini olib borish, yuqori ko‘rsatkichlarga erishgan professor-o‘qituvchilarni moddiy rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti to‘g‘risida Nizom bilan belgilangan boshqa vazifalar.

Rahbar kadrlarni tayyorlash oliy kurslari doirasida:

DYOXX uchun rahbar kadrlarni tayyorlash Oliy kurslar faoliyatini tashkillashtirish;

DYOXX uchun rahbar kadrlarni tayyorlash Oliy kurslar tinglovchilari kasbiy faoliyatining doimiy monitoringini tashkil etish;

Sayyor o‘quv yig‘inlari doirasida:

 • tasdiqlangan reja-jadval asosida respublikaning har bir ma’muriy hududlarida joylashgan ob’ektlar (o‘ta muhim davlat ahamiyatiga ega yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, yirik ijtimoiy soha ob’ektlari va tadbirkorlik sub’ektlari hamda vazirlik va idoralar tasarrufidagi maskanlar) rahbarlarini yong‘in xavfsizligi asoslari bo‘yicha o‘qitish uchun kompleks o‘quv-amaliy yig‘inlari tashkil etish (natijasi bo‘yicha test sinovlari o‘tkazilib, belgilangan namunadagi sertifikatlar beriladigan);
 • tasdiqlangan reja-jadval asosida DYOXXning ofitserlik lavozimlarida xizmat qilayotgan shaxsiy tarkibi bilan test sinovlarini qabul qilish va natijalarining tahlili asosida Institutning o‘quv jarayoni, shuningdek, faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalari, yo‘riqnoma va dasturlarni yanada takomillashtirish va o‘quv jarayoniga tatbiq etish ishlarini tashkillashtirish;
 • tasdiqlangan reja-jadval asosida tegishli o‘quv dasturlari bo‘yicha DYOXXning hududiy/mahalliy organlari shaxsiy tarkibi bilan amaliy mashg‘ulotlar hamda aholi, tashkilotlar, aholi ommaviy bo‘ladigan maskanlar, ijtimoiy soha ob’ektlari va ta’lim muassasalarida yong‘inga qarshi profilaktik-tushuntirish tadbirlarini o‘tkazish ishlarini tashkillashtirish.

Fakultet faoliyati va natijalari

Qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimida:

1) Vazirlikning tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlangan taqsimot asosida 2018/2019 - o‘quv yili mobaynida Fakultetda DYOXX xodimlarini qayta tayyorlash bo‘yicha 1 ta o‘quv yig‘in o‘tkazilib, DYOXXning 29 nafar xodimlari qayta tayyorgarlikdan o‘tdilar.

O‘quv yig‘inlari 1 ta o‘quv-tayyorgarlik toifalari doirasida 20 ta ixtisoslik fanlarini o‘z ichiga olgan 144 soatlik maxsus o‘quv dasturi asosida tashkil etildi.

2) Vazirlikning tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlangan taqsimot asosida 2018/2019 - o‘quv yili mobaynida Fakultetda DYOXX xodimlarini malaka oshirish bo‘yicha 5 ta o‘quv yig‘in o‘tkazilib, DYOXXning 250 nafar xodimlari malakalarini oshirdilar.

O‘quv yig‘inlari 20 ta ixtisoslik fanlarini o‘z ichiga olgan 96 soatlik maxsus o‘quv dasturi asosida tashkil etildi.

Izoh. 1. Qayta tayyorlash – xodimning egallagan lavozimidan boshqa lavozimga tayinlanishi zarurati tufayli yoki o‘z xususiyatlariga ko‘ra, xizmat talablaridan kelib chiqqan holda yangi faoliyat yo‘nalishlariga jalb qilish holatlari yuzaga kelishi munosabati bilan amalga oshirish.

 1. Malaka oshirish – ichki ishlar vazirligi sohaviy xizmatlar tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan kvalifikatsiya (malaka) talablari asosida ichki ishlar organlari va bo‘linmalarining xodimlari va harbiy xizmatchilarining kasbiy bilimi va mahoratlari darajasini xizmat talablariga mos ravishda yangilab borish.
 2. O‘quv yig‘inlari – belgilangan muddat davriyligida o‘quv reja va dasturi asosida DYOXX xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayoni.

3) 2017/2018 o‘quv yili mobaynida Fakultetda 23 ta vazirlik/idoralarning jami 339 nafar  ob’ektlar (o‘ta muhim davlat ahamiyatiga ega yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, ijtimoiy soha, tadbirkorlik sub’ektlari hamda vazirlik va idoralar tasarrufidagi maskanlar) rahbarlari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha muhandis-texnik xodimlari 60 soatlik maxsus o‘quv dasturlari bo‘yicha yong‘in xavfsizligi asoslariga o‘qitilib, ularga tegishli sertifikatlar taqdim etildi.

DYOXX uchun rahbar kadrlar tayyorlash oliy kurslari tizimida:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 maydagi «Yong‘in xavfsizligi sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori bilan 2017/2018-o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston Respublikasi IIV Yong‘in xavfsizligi instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti tarkibida oliy ta’lim bazasida o‘qish muddati bir yillik Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati rahbar kadrlarini tayyorlash Oliy kurslari tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori bilan tuman (shahar)lar va ob’ektlar yong‘in xavfsizligi bo‘limi (bo‘linmasi) boshlig‘i lavozimlari qat’iy ravishda Institutning Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati rahbar kadrlarini tayyorlash Oliy kurslarini tamomlagan ofitser xodimlar bilan jamlanishi belgilab qo‘yildi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrdagi «Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori bilan hududiy va tuman/shahar ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining rahbarlik lavozimlari ustunlik asosida Rahbar kadrlar tayyorlash oliy kurslarini tamomlagan xodimlar bilan jamlanishi belgilab qo‘yildi.

Oliy kurslarda o‘quv jarayoni 2017/2018-o‘quv yilidan boshlangan.

Oliy kurslarda o‘quv jarayoni Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati rahbar kadrlarini tayyorlash Oliy kurslariga qabul va o‘qish tartibi to‘g‘risida Nizom, «O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yong‘in xavfsizligi instituti Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti Rahbar kadrlarni tayyorlash oliy kursiga «Davlat yong‘in xavfsizligi xizmatida boshqaruvni tashkillashtirish» yo‘nalishi bo‘yicha qo‘yiladigan Davlat talablari»ga oid Davlat standarti va boshqa me’yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

2018/2019 o‘quv yili Oliy kurslar tinglovchilarining bitiruv tadbiri Institut o‘quv jarayoni grafigiga asosan 2019 yil iyun oyiga rejalashtirilgan.

Institut professor-o‘qituvchilarining malakasini oshirish tizimida:

Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Bosh ilmiy metodik markazi bilan doimiy ravishda uzviy aloqada bo‘lib, har yili Institut kafedralari professor-o‘qituvchilarining OvaO‘MTV Bosh ilmiy metodik markazi va oliy o‘quv yurtlari huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy va tarmoq markazlarida malaka oshirish ishlarini tashkillashtiradi va uning ijrosi yuzasidan nazorat olib boradi.

2018 yil mobaynida Institutning 14 nafar professor-o‘qituvchilari tegishli malaka oshirish kurslarida malaka oshirib, attestatsiyadan muvaffaqiyatli o‘tganlar va ularga  malaka attestatlari berilgan.

  Sayyor o‘quv yig‘inlari doirasida:

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 maydagi «Yong‘in xavfsizligi sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaroriga muvofiq aholi, tadbirkorlar, davlat organlarining yong‘inlarning oldini olish va ularni bartaraf etish borasidagi ko‘nikma va malakalarini tizimli ravishda takomillashtirib borish maqsadida 2017 yil iyul oyidan boshlab O‘zbekiston Respublikasi IIV Yong‘in xavfsizligi instituti professor-o‘qituvchilari tarkibi tomonidan joylarda sayyor o‘quv-amaliy yig‘inlarni o‘tkazish amaliyoti joriy qilindi. Sayyor o‘quv-amaliy yig‘inlar quyidagilarni ko‘zda tutadi:

  Institutda o‘quv jarayonlarini hamda o‘quv adabiyotlari, yo‘riqnoma va qo‘llanmalarni yanada takomillashtirish maqsadida yong‘inlar profilaktikasini tashkil qilish va o‘chirish yo‘nalishlari bo‘yicha Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibi bilan test sinovlarining va amaliy ko‘nikma mashqlarining o‘tkazilishini;

  respublikadagi yong‘inga qarshi holatni barqarorlashtirish, ishlab chiqarish va turmushda yong‘in xavfsizligini ta’minlash hamda fuqarolarning yong‘inga qarshi madaniyatini oshirish maqsadida respublikaning har bir hududida natijalari yuzasidan test sinovlari qabul qilinadigan va tegishli sertifikatlar beriladigan ob’ekt rahbarlarining kompleks o‘quv-amaliy yig‘inlarini tashkil qilishni;

  yong‘inlar profilaktikasining ilg‘or shakl va usullarini joriy etish, yong‘in o‘chirishga jalb qilinadigan kuch va vositalarni boshqarish hamda ulardan samarali foydalanish, yong‘in nazorati va yong‘inlarni o‘chirish sohasiga zamonaviy ilmiy-texnika yutuqlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida Davlat yong‘in xavfsizligi xizmatining barcha shaxsiy tarkibi bilan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazishni.

  2017-2018 yil mobaynida sayyor o‘quv yig‘inlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar va barcha viloyatlarda tashkillashtirildi.

  Yig‘inlar doirasida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda jami 3318 nafar rahbarlar qatnashib, test sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘tganliklari uchun 2617 tasiga 1 yil muddatga beriladigan tegishli namunadagi sertifikatlar taqdim etilgan.

  Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar va barcha viloyatlar DYOXX garnizonining 1833 nafar ofitser xodimlaridan test sinovlari qabul qilinib, amaliy ko‘nikma mashqlari o‘tkazilgan.

  2018-2019 yil mobaynida sayyor o‘quv yig‘ini Toshkent viloyatida tashkillashtirildi.

  Yig‘in doirasida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda jami 188 nafar rahbarlar qatnashib, test sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘tganliklari uchun 162 tasiga 1 yil muddatga beriladigan tegishli namunadagi sertifikatlar taqdim etilgan.

  HAMKORLIK

  Tajriba almashish, nazariyaning amaliyot bilan uyg‘unligini ta’minlash va pedagog kadrlarning malakasini oshirish maqsadida amaliy organlar, boshqa turdosh oliy ta’lim muassasalari hamda OvaO‘MTVning oliy o‘quv yurtlari bilan aloqalarga alohida e’tibor qaratilgan, jumladan:

  O‘zbekiston Respublikasi IIV YOXBB;

  O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi;

  O‘zbekiston Respublikasi OvaO‘MTVning BIMM va tayanch oliy o‘quv yurtlari rahbar va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malaka oshirish markazlari.