The department of fire safety of technological processes

TEXNOLOGIK JARAYONLAR YONG‘IN XAVFSIZLIGI KAFEDRASI

Mansurxodjaev Nig‘matilla Axmadjonovich – kafedra boshlig‘i, polkovnik

KAFEDRA YO‘NALISHI

Kafedraning maqsadi davlat ahamiyatiga molik o‘ta muhim va/yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlarning yong‘in profilaktikasi yo‘nalishiga doir ixtisoslik fanlari bo‘yicha o‘quv, ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy-uslubiy, tarbiyaviy va ma’naviy-ma’rifiy ishlar olib borish, shuningdek, mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashdan iborat.

KAFEDRANING VAZIFASI:

OLIY TA’LIM DOIRASIDA

«Yong‘in xavfsizligi» mutaxassisligi bo‘yicha kursantlarda kasb faoliyatiga oid bilimlar, ko‘nikmalar va uquvlarni shakllantirishga zamin yaratish, jumladan:

·         Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va yong‘inlarning oldini olish sohasida erishilgan yutuqlar va ularning rivojlanish istiqbollari haqida tasavvur hosil qilish;

·         Yong‘inlar profilaktikasi tizimining shakllanishi, bu sohadagi islohotlar natijalari va istiqbollari, yong‘inlar profilaktikasi haqidagi ta’limotlar berish;

·         Yong‘inlarning oldini olish xizmati hamda unda faoliyat olib borayotgan sohaviy xizmatlar, jamoat tuzulmalari bilan hamkorlikni tashkil etish;

·         O‘ta muhim toifalangan ob’ektlarning yong‘in xavfsizligi holatini kompleks tekshirish asoslarini bilish va unda ishtirok eta olish;

·         Texnologik jarayonlarda qo‘llanilayotgan asosiy apparat va uskunalarni yong‘in xavfini tahlilini o‘tkazish;

·         Texnologik jihozlarning ichidagi yonuvchi muhitni aniqlash hisobini o‘tkazish va xona hajmidagi yonuvchi muhitni baholash;

·         Ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilayotgan modda va materiallarning yong‘in xavfi ko‘rsatkichlarini aniqlay olish bo‘yicha chuqur bilimlarni, kasb faoliyati ko‘nikmalari va uquvlarini shakllantirishga zamin yaratish.

«Texnosfera xavfsizligi» mutaxassisligi bo‘yicha kursantlarda kasb faoliyatiga oid bilimlar, ko‘nikmalar va o‘quvlarni shakllantirishga zamin yaratish, jumladan:

·         Texnosfer xavfsizligini ta’minlash sohalarida erishilgan asosiy yutuqlar, muammolar va ularning rivojlanish istiqbollari haqidagi tasavvurlarni shakllantirish;

·         Yangi qurilayotgan (rekonstruksiya qilinayotgan) sanoat korxonalarining bino va inshootlari respublikada amalda bo‘lgan shaharsozlik norma va qoidalari hamda boshqa qurilish me’yorlarining yong‘inga qarshi talablariga muvofiqligini tekshirish tartiblarini o‘zlashtirishini ta’minlash;

·         Yong‘inlar bilan bog‘liq va texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish ishlarini tashkil etish ko‘nikmalarini hosil qilish;

·         Yong‘in bilan bog‘liq va texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlarda sanoat korxonalaridagi ishchi-xizmatchilarni va moddiy boyliklarni evakuatsiya qilish jarayonini, evakuatsiya yo‘llari va chiqish joylariga qo‘yiladigan talablar haqidagi bilimlarni shakllantirish;

·         O‘ta muhim toifalangan ob’ektlarning yong‘in xavfsizligi holatini kompleks tekshirish asoslarini bilish va unda ishtirok eta olish;

·         Texnologik jarayonlarda qo‘llanilayotgan asosiy apparat va uskunalarni yong‘in xavfini tahlilini o‘tkazish;

·         Texnologik jihozlarning ichidagi yonuvchi muhitni aniqlash hisobini o‘tkazish va xona hajmidagi yonuvchi muhitni baholash;

·         Ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilayotgan modda va materiallarning yong‘in xavfi ko‘rsatkichlarini aniqlay olish bo‘yicha chuqur bilimlarni, kasb faoliyati ko‘nikmalari va uquvlarini shakllantirishga zamin yaratish.

Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati rahbar kadrlarni tayyorlash oliy kurslari bo‘yicha tinglovchilarda kasb faoliyatiga oid bilimlar, ko‘nikmalar va uquvlarni shakllantirishga zamin yaratish, jumladan:

·         Sanoat binolarini loyihalashda va ularni qurishda respublikada amalda bo‘lgan me’yoriy hujjatlarning mehnat muhofazasiga taalluqli talablarini bajarilganligini nazorat qilishni bilishiga;

·         Sanoat korxonalarida sodir bo‘lgan yong‘inlar yuzasidan yong‘in-texnik ekspertizasini tayinlash va o‘tkazishning asosiy prinsiplarini bilishi va bajara olishini;

·         Sanoat korxonalarida yong‘inlar bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyatlarni tasniflay olishni;

·         Yong‘inlar bilan bog‘liq va texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish ishlarini tashkil etish Ko‘nikmalarini hosil qilish;

·         Yong‘in bilan bog‘liq va texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlarda sanoat korxonalaridagi ishchi-xizmatchilarni va moddiy boyliklarni evakuatsiya qilish jarayonini, evakuatsiya yo‘llari va chiqish joylariga qo‘yiladigan talablar haqidagi bilimlarni shakllantirish;

·         O‘ta muhim toifalangan ob’ektlarning yong‘in xavfsizligi holatini kompleks tekshirish asoslarini bilish va unda ishtirok eta olish;

·         Texnologik jarayonlarda qo‘llanilayotgan asosiy apparat va uskunalarning yong‘in xavfi tahlilini o‘tkazish;

·         Texnologik jihozlarning ichidagi yonuvchi muhitni aniqlash hisobini o‘tkazish va xona hajmidagi yonuvchi muhitni baholash;

·         Ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilayotgan modda va materiallarning yong‘in xavfi ko‘rsatkichlarini aniqlay olish bo‘yicha chuqur bilimlarni, kasb faoliyati ko‘nikmalari va uquvlarini shakllantirishga zamin yaratish.

OLIY O‘QUV YURTIDAN KEYINGI TA’LIM DOIRASIDA:

Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni sifatli tayyorlashni ta’minlash, shuningdek, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda doktorant, mustaqil izlanuvchi va izlanuvchilarga ilmiy va o‘quv-metodik yordam ko‘rsatish.

KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH VA ULARNI QAYTA TAYYORLASH DOIRASIDA:

Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati xodimlarining kasbiy darajasini muntazam oshirish asosida ularning qonunchilik normalari, sohaga oid nazariy bilimlar hamda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar natijalari, texnologik taraqqiyot va yong‘in xavfsizligini ta’minlash masalalari bo‘yicha innovatsiyalar, shuningdek, yong‘inlarning oldini olishni tashkil etishning zamonaviy uslublari sohasidagi so‘nggi yutuqlarni tinlovchilarga chuqur o‘rgatish;

Davlat ahamiyatiga molik o‘ta muhim yoki yong‘in va portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob’ektlar, maxsus tarmoqlar, tadbirkorlik sub’ektlari hamda vazirlik va tashkilotlarning muhandis-texnik xodimlarini o‘rnatilgan tartibda yong‘in xavfsizligi asoslariga o‘qitish.

ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATI DOIRASIDA:

Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, yong‘in va texnosfer xavfsizlikni ta’minlash bilan bog‘liq muammolar yuzasidan fundamental va amaliy tadqiqotlarni o‘tkazish, ularning natijalarini ta’limni fan va ishlab chiqarish bilan integratsiya qilgan holda amaliyotga tadbiq etish, jumladan:

·         Mutaxassislik bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish, kasb faoliyatining ko‘zlangan natijalariga erishishda jarayonlarni modellashtirish va tizimli yondashish borasidagi ilmiy bilim, amaliy o‘quv va ko‘nikmalarini shakllantirish;

·         Tegishli ilmiy-tadqiqot institutlari va ilmiy markazlarda yong‘in xavfsizligini ta’minlashga oid dolzarb mavzular bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar hamda fanlarni o‘qitish metodikasi bo‘yicha izlanishlar olib borish;

·         Ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish hamda yangi ilmiy va amaliy natijalar olish, ularni ishlash va baholash;

·         Internet tarmog‘ida yong‘in xavfsizligiga oid eng yangi ilmiy yutuqlar haqidagi ma’lumotlarni maqsadga yo‘nalgan holda izlash, topish va ulardan samarali foydalanish;

·         Yong‘inlarning oldini olish va ularni o‘chirishga oid ilmiy to‘plamlar, mahalliy va horijiy ilmiy-tadqiqot yutuqlarini o‘rganish;

·         Yong‘in xavfsizligini ta’minlashdagi muammolar va dolzarb masalalar echimiga qaratilgan ilmiy izlanishlarni bajarishda bevosita ishtirok etish;

·         Respublikamizda yong‘in xavfsizligini ta’minlash, ilmiy yondashuv orqali yong‘inlarning oldini olishning yangicha metodlari va vositalarini yaratish bo‘yicha fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borish;

·         Vazirliklar, Davlat idoralari, korxona va tashkilotlarga tegishli ob’ektlarning yong‘in xavfsizligini ta’minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqishga, shuningdek, yangi turdagi texnik ishlanmalar, buyumlar, materiallar va yangi konstruktorlik ishlanmalarning namunalarini sinash va keyinchalik ularni ishlab chiqarishga tatbiq qilish ishlari bo‘yicha amaliy yordam berish;

·         Sohada import ulushini kamaytirish va mahalliylashtirish dasturini bajarilishini ta’minlash maqsadida mahalliy xom ashyolar asosida zamonaviy yong‘in-texnik ishlanma, vositalar va materiallarni yaratish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish;

·         Yong‘in xavfsizligi sohasidagi texnik reglamentlar, standartlar, normalar, qoidalar va boshqa normativ hujjatlar ishlab chiqilishida ishtirok etish;

·         Kafedra qoshida iqtidorli kursantlar ilmiy to‘garagi ishini tashkil etish, kursant/tinglovchilarni fan yutuqlari, ilmiy ishlanmalar, maxsus va boshqa adabiyotlar bilan ishlashini, muammo va kamchiliklar ustida muntazam shug‘ullanishlarini ta’minlash;

·         Ilmiy-tadqiqot natijalarini va ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish.

KAFEDRADA O‘QITILADIGAN FANLAR:

·         Texnologik jarayonlar yong‘in xavfsizligi (TJYOX);

·         Elektr qurilmalari yong‘in xavfsizligi (EQYOX);

·         Elektrotexnika va elektronika (ETvaE);

·         Ishlab chiqarish va yong‘in o‘chirish avtomatikasi (ICHvaYOO‘A);

·         Majmuaviy xavfsizlik tizimlari (MXT);

·         Yonish va portlash nazariyasi (YOvaPN);

·         Yong‘inlar rivojlanishi va o‘chirishning fizik-kimyoviy asoslari (YORvaO‘FKA);

·         Texnosferada yong‘inlar rivojlanishi va o‘chirishning fizik-kimyoviy asoslari (TYORvaO‘FKA);

·         Sanoat korxonalarida texnosfer xavfsizlik (SKTX);

·         Neftgaz va kimyo ishlab chiqarish korxonalarida texnosfer xavfsizlik (NvaKICHKTX);

·         Elektr qurilmalarining yong‘in va portlash xavfsizligi (EQYOvaPX);

·         Ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida yong‘inlarning oldini olish (ICHTJYOOO);

·         Texnik tizimlarning ishonchliligi va texnogen tavakkalchilik (TTIvaTT).

KAFEDRA FAOLIYATI:

TA’LIM

Texnologik jarayonlar yong‘in xavfsizligi kafedrasi Institutning ixtisoslik fanlarini o‘z ichiga olgan kafedra hisoblanib, kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan biriktirilgan ixtisoslik fanlaridan oliy ta’lim doirasida «Yong‘in xavfsizligi» va «Texnosfera xavfsizligi» mutaxassisliklari bo‘yicha kursantlar, Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati rahbar kadrlarni tayyorlash oliy kurslarida tinglovchilar, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash doirasida Davlat yong‘in xavfsizligi xizmatining xodimlari va davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan o‘ta muhim davlat ahamiyatiga molik va yong‘in-portlash xavfi yuqori ob’ektlarning rahbar va injener-texnik xodimlari bilan ma’ruza, amaliy (maskan) va laboratoriya mashg‘ulotlari olib boriladi. Kafedraga biriktirilgan fanlar bo‘lajak yong‘in xavsizligi xizmati xodimlarini mutaxassis sifatida shaklantirishda muxim axamiyat kasb etishini inobatga olgan holda, fanlarni o‘qitishda aloxida e’tibor nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlikda olib borilishiga  qaratilgan.

Mashg‘ulotlarni olib borishda zamonaviy o‘qitishning texnik vositalari va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalaniladi. Ishchi dasturlarga muvofiq bevosita sanoat korxonalarida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan maskan mashg‘ulotlari uchun alohida dars soatlari ajratilgan.

ILM-FAN

Hozirgi kunda kafedrada 1 nafar texnika fanlari doktori va 1 nafar kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo‘lgan mutaxassis hodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning 1 nafari O‘zR FA akademigi, texnika fanlari doktori va 1 nafari «Dotsent» ilmiy unvoniga egalar. Shuningdek, kafedraning barcha professor-o‘qituvchilar tarkibi tomonidan doimiy ravishda ilmiy izlanishlar olib borilishi va ilmiy ishlar natijalarining o‘quv jarayoniga keng joriy etilishi yo‘lga qo‘yilgan. Kafedraning «Ishlab chiqarish korxonalari texnologik jarayonlari va elektr qurilmalarining yong‘in xavfsizligini ta’minlashning dolzarb masalalari» nomli Bosh ilmiy mavzusi yuzasidan professor-o‘qituvchilar tarkibi tomonidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida 6 ta ixtirolar uchun patentlar olingan. Har yili ilmiy maqolalar va ma’ruza tezislari chet el va respublika ilmiy jurnallarida hamda konferensiya materiallari to‘plamlarida chop etib borilmoqda.

Hozirgi kunda kafedraning 5 nafar xodimi tomonidan falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun ilmiy tadqiqot ishlari bilan faol shug‘ullanmoqdalar.